Wczytuję dane...
Informacje o produkcie
Gwarancja: 5 lat
Realizacja zamówienia: 3-7 dni
Koszt wysyłki: Wysyłka gratis!

Wkład kominowy OWAL (owalny przekrój)
rozmiar 120x225mm, wysokość 7mb,, grubość ścian 0,8mm
do odprowadzania spalin z kotłów opalanych olejem, gazem i energetycznymi paliwami stałymi
wykonany ze stali kwasoodpornej wytrzymałej na wysokie temperatury


Jest to kompletny system podciśnieniowego wkładu kominowego do odprowadzania spalin, stanowiący zabezpieczenie istniejących kominów ceramicznych. Doskonale sprawdza się do remontu kominów murowanych, które ule­gły uszkodzeniu w czasie eksploatacji wskutek szkodliwego działania produktów spalania, lub do zmiany przeznaczenia wcześniej wybudowanych ceramicznych przewodów z tytułu zastosowa­nia nowocześniejszych urządzeń grzewczych.Owalny przekrój umożliwia optymalne wykorzystanie już istniejącego komina o przekroju prostokątnym. Dostępne są również wkłady o przekroju okrągłym.

Jest to przykładowy wkład w segmentach do złożenia.

Zapytania o inne średnice, wysokości, elementy systemu (również kolanka i redukcje), oraz możliwość montażu wkładu prosimy kierować mailowo lub telefonicznie.


Kompletny zestaw zawiera:

 • denko z odskraplaczem
 • wyczystkę
 • drzwiczki rewizyjne
 • rury systemowe (6x 1m + 2x 0,5m)
 • przyłącze do kotła (trójnik)
 • przejście dachowe
 • daszek

Opłata za każdy dodatkowy metr wysokośi: 220 zł


Właściwości systemu:

materiał:    stal kwasoodporna 1.4404
grubość materiału: 0,8mm; 1,0mm
temperatura pracy:   w wykonaniu standardowym ≤450 °C 
średnice owalne (mm): 110x185/200/215
120x180/195/210/225/245
130x200/220/240/255
140x250
średnice (mm): 100/110/120/130/140/150/160/180
200/225/250/300/350/400/450/500


Wkłady kominowe Komin-flex spełniają wymagania nowoczesnych instalacji odprowadzania spalin zapewniając dużą odporność na kondensaty powstające czasem w procesie spalania. Precyzyjnie wykonane elementy (rury spawane techniką plazmową) oraz szczelne połączenia sta­nowią gwarancję bezpieczeństwa. Specjalna konstrukcja połączeń - mufa łącząca długości 100 mm - gwarantuje prostotę montażu i dużą sztywność konstrukcji.


Podciśnieniowe wkłady kominowe Komin-flex odpowiadają europejskim normom: EN 1443, EN 1856-2 oraz polskiej normie PN-93/B-02870. Produkcja wkładów kominowych objęta jest System Zarządzania Jakością zgodnym z wymogami normy EN ISO 9001:2008 certyfiko­wanym przez TZUS Praga.


Oferowane wyroby kominowe są pozytywnie zaopiniowane i zalecane przez Korporację Kominiarzy Polskich.


INSTRUKCJA MONTAŻU wg wskazań producenta:

(Przed pracami montażowymi należy zasięgnąć opinii kominiarza. W przypadku montażu wkładu owalnego do wcześniej pracującego ceramicznego szachu kominowego, należy wyczyścić go z sadzy i sprawdzić jego stan techniczny)

 1. Rozkuć otwór w kominie w celu osadzenia elementu wyczystkowego wraz z trójnikiem podłączeniowym (szkic nr 1) lub same­
  go elementu wyczystkowego. Wkład kominowy jest zaprojektowany tak aby cały jego ciężar spoczywał na denku odkraplacza
  montowanego na elemencie wyczystkowym. Należy więc wykonać odpowiednią podstawę dla dna odkraplacza zapewniając
  stabilne i swobodne podparcie jej całej powierzchni. Minimalna wysokość drzwi wyczystkowych od podłogi wynosi 30cm.
 2. Wymierzyć grubość ścian komina i odpowiednio dopasować element skrzynkowy wyczystki tak aby drzwiczki wyczystkowe dolegały po zamontowaniu do ściany. Uwaga: element skrzynkowy jest pochylony o ok. 2° w kierunku komina co zabezpiecza przed wyciekaniem skroplin z wyczystki. Przy dopasowywaniu drzwiczek wyczystkowych należy skorygować pochylenie płaszczyzny czołowej elementu skrzynkowego. W przy­padku gdy element skrzynkowy jest za długi, obcinamy go na żądany wymiar nożycami do blachy.
 3. Wywiercić wspólnie w elemencie skrzynkowym wyczystki oraz w ramce drzwiczek mi­nimum 4 otwory o średnicy od 0 4,0 do 0 4,2 mm. Zamontować drzwiczki przez przynitowanie ich do elementu skrzynkowego wyczystki (należy używać nitów ze stali kwasoodpornej 04 mm).
 4. Osadzić w elemencie wyczystkowym trójnik lub rurę, a następnie trójnik.
 5. Łączenie elementów komina polega na włożeniu jednego w mufę drugiego. Wszystkie elementy muszą być montowane roztłaczaną mufą do góry. Niewłaściwy montaż spowo­duje wyciek skroplin. Zaleca się przed założeniem elementów, nanieść na wewnętrzną po­wierzchnię mufy i równomiernie rozprowadzić niewielką ilość specjalnej masy silikonowej np. SELICONE 1001 (lub podobnej o temperaturze pracy powyżej 150°C). Wymagane jest uszczelnienie masą silikonową połączenia denka odkraplacza z elementem wyczystko­wym.
 6. Elementy rurowe, przejście dachowe oraz zakończenie kominowe przetransportować w miejsce montażu (z reguły montaż prowadzi się z poziomu dachu). Wstępnie zamon­tować po kilka elementów rurowych (zgodnie z uwagami pkt. 4 i 5) opuszczając je w dół i asekurując linką (szkic nr 2). Czynność tę wykonujemy aż do momentu całkowitego złoże­nia komina i połączenia pierwszej rury z trójnikiem. Dla zachowania szczelności wszystkie połączenia (z wyjątkiem ostatniego) muszą być nasunięte do końca długości mufy. Ostatni element należy włożyć do mufy na około 85mm.
 7. Na ostatnią rurę (przed złożeniem jej z pozostałymi) nakładamy przejście dachowe.
 8. Po zmontowaniu ostatniej rury (z nałożonym przejściem dachowym) z pozostałymi, należy trwale połączyć przejście dacho­we z kominem za pomocą śrub i kołków rozporowych zachowując dystans co najmniej 1 cm (np. podkładając klocki z gumy) dla zapewnienia przewietrzania komina ceramicznego.
 9. Zakładamy daszek kominowy i łączymy go trwale z rurą za pomocą nitów
 10. W przypadku gdy podłączenie kotła do komina wymaga zastosowania dodatkowych elemen­tów takich jak rury, kolana, przyłącza, należy na połączeniu stosować silikon jak w pkt. 5.
 11. Obmurować wyczystkę i trójnik. W celu uniknięcia naprężeń, przed obmurowaniem należy oddzielić wkład kominowy od zaprawy murarskiej przy pomocy materiałów izolacyjnych (np. wełna mineralna) lub specjalnych rozet. Przy obmurowywaniu elementu wyczyst­kowego zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniego spływu kondensatu z denka odskraplacza. Rurka drenażowa denka odskraplacza musi być zawsze drożna (zamykanie spływu jest niedozwolone. Z uwagi na zanieczyszczenie skroplin zaleca się stosowanie neutralizatorów.
 12. W przypadku gdy wysokość komina ceramicznego ponad połacią dachu jest wyższa niż 0,3 m (wymiar L1 na szkicu nr 3), rury wkładu kominowego należy izolować termicznie wełną mineralną lub specjalnymi tulejami izolacyjnymi od   końca komina do poziomu poniżej połaci dachu. Izolację taką należy wykonać również gdy komin przechodzi przez „zimne", nie ogrzewane pomieszczenia (np. strych lub poddasze).
 13. Podczas montażu komina należy przestrzegać przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i doboru kotłowni" w zakresie instalacji odprowadzania spalin.Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...