Wczytuję dane...
Informacje o produkcie
Gwarancja: 5 lat
Realizacja zamówienia: 3-7 dni
Koszt wysyłki: Wysyłka gratis!

Komin Izolowany KF, zewnętrzny

średnica wewnętrzna 200mm, wysokość 5m, grubość ścian 0,8mm, grubość izolacji 48mm

do odprowadzania spalin z kotłów opalanych olejem, gazem i paliwami stałymi
wykonany ze stali kwasoodpornej wytrzymałej na wysokie temperatury


Jest to kompletny system podciśnieniowego komina stalowego do odprowadzania spalin, przeznaczony do montażu zewnętrznego. Specjalnie zaimplementowana konstrukcja eliminuje powstawanie mostków cieplnych i ogranicza wykraplanie się pary wodnej. Komin jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, pożar sady, oraz działanie kondensatów skroplin.

Jest to przykładowy komin w segmentach do złożenia.

Zapytania o inne średnice, wysokości, elementy systemu (również kolana), oraz możliwość montażu wkładu prosimy kierować mailowo lub telefonicznie.


Kompletny zestaw zawiera:

  • wyczystkę kompletną z drzwiczkami
  • opaski spinające (8szt.)
  • obejmy komina (3szt.)
  • zakończenie izolacji
  • rury systemowe (4x 1m + 2x 0,5m)
  • trójnik
  • ustnik
  • konsolę wsporczą

Opłata za każdy dodatkowy metr wysokośi: 640 zł


Właściwości systemu:

materiał:    wewnętrzny - stal kwasoodporna 1.4404
izolacja - wełna mineralna gr. min 50mm,
R≤0,4 m2*K/W
zewnętrzny – stal kwasoodporna 1.4301
grubość materiału: 0,8mm; 1,0mm
temperatura pracy:   w wykonaniu standardowym ≤450 °C 
średnice (mm): 100 - 500mm

Prawidłowo zmontowane kominy w pełni spełniają krajowe i europejskie normy budowlane i przeciwpoża­rowe. Kominy izolowane mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym oraz w szeroko pojętym budownictwie przemysłowym.

Po złożeniu segmentów kominy izolowane mogą być, w zależności od wariantów wykonania, mo­cowane specjalnymi obejmami do ścian budynków, sąsiadujących z nimi budowli (np. kotłowni) lub wsparte na niezależnych konstrukcjach wsporczych.

Kominy izolowane są w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych, zapewniają bez względu na temperaturę spalin bezpieczną temperaturę ścianek zewnętrznych, są niepalne i bezpieczne w przypadku po­żaru sadzy oraz odporne na działanie kondensatu skroplin. Elementy kominów izolowanych składają się z:

-  wewnętrznegoj wkładu kominowego wykonanego ze stali kwasoodpornej-austenitycznej

-  izolacji termicznej ze specjalnej wełny mineralnej, grubości ok. 50 mm i gęstości ok. 100 kg/m3

-  płaszcza zewnętrznego standardowo wykonanego ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 o powierzchni wybłyszczanej.

Podciśnieniowe kominy izolowane Komin-flex odpowiadają europejskim normom: EN 1443, EN 1856-1, oraz polskiej normie PN-93/B-02870. Produkcja kominów izolowanych objęta jest System Zarządzania Jakością zgodną z wymogami normy EN ISO 9001:2008 certyfikowaną przez TZUS Praga.


Wyroby kominowe Komin-flex są pozytywnie zaopiniowane i zalecane przez Korporację Kominiarzy Polskich.INSTRUKCJA MONTAŻU:  wg producenta


Podana niżej instrukcja dotyczy montażu komina na ścianie nośnej zewnętrznej z przytwierdzeniem do muru.

1.      Wykuć otwory w ścianie zgodnie z przebiegiem przewodu spalinowego.

2.     W otworze pod przewód spalinowy osadzić dwie rozety (po obu stronach muru) w ten sposób, aby ich wspólna oś była w poziomie.

3.     W osadzone rozety zamontować rurę poziomą. Zwrócić uwagę na zape­wnienie suwliwej pracy rury czopucha.

4.     Na rurze z pkt. 3 od strony pomieszczenia kotłowni zamontować element łączący z czopuchem kotła. Przy zastosowaniu elementu nastawnego, po ustaleniu wymiaru zablokować i uszczelnić rury względem siebie.

5.     Na rurze z pkt. 3 od strony zewnętrznej zamontować trójnik z wyczystką i ustalić je względem siebie zaciskiem montażowym.

6.     Ustalić oś pionową-komina w założonej odległości od ściany zewnętrznej.

7.     Zamontować konsolę wsporczą komina spalinowego.

8.     Zamontować konsole odciążające w miejscach przewidzianych, w miarę postępu montażu komina

9.           Montować kolejno pionowe odcinki komina. Jeżeli do dokumentu maga­zynowego został dołączony szkic montażowy elementy montować zgodnie z numeracją zawartą na wykazie montażowym. W trakcie montażu po­szczególne elementy należy spinać opaskami montażowymi. Sposób montażu poszczególnych elementów komina pokazano na rysun­kach: „Fazy montażu elementu kominowego".

10.          Montowany komin spalinowy mocować do ściany zewnętrznej przy pomocy dostarczonych obejm rozmieszczonych w odległości około 2 m jedna od drugiej.

11.          Ostatnia obejma musi znajdować się w odległości nie większej niż 0,1 do 0,2 m od szczytu ściany.

12.          Zamontować oddzielnie dwa ostatnie elementy rurowe, na które należy nasadzić ustnik. Połączenie można dodatkowo wzmocnić przez nitowanie płaszcza.

13.          Tak przygotowane zakończenie komina należy zamontować na instalowa­nym kominie spalinowym i skręcić ostatnią obejmą. Zwrócić uwagę na mak­symalną odległość wysunięcia komina ponad ostatnią obejmę, która wynosi 2m.