Wczytuję dane...

JAK ROZPALIĆ OGIEŃ W KOMINKU LUB PIECU WOLNOSTOJĄCYM ?

ROZPALANIE OD GÓRY – CZYLI JAK PALIĆ W KOMINKU, ABY SPALAĆ DREWNO BEZ DYMU…

Przy pierwszym rozpaleniu należy włożyć do paleniska około 4 kg drewna, aby wytworzyć odpowiednią ilość żaru do zainicjowania ponownego procesu spalania. Rozpalanie ognia od góry powoduje, znacznie mniejsze zadymienie komory spalania i wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta ciąg w nagrzewającym się przewodzie dymowym.

 

Pierwsze rozpalenie ognia

  1. Przy pierwszym rozpaleniu, kiedy kominek i komin jest jeszcze “zimny” należy dysponować koniecznie drobnym drewnem.
  2. Aby prawidłowo rozpalić ogień bez dymu należy ułożyć drewno w tzw. studnię od najgrubszego polana u dołu, do coraz cieńszych warstw ku górze.
  3. Następnie na sam wierzchołek stosu, najlepiej użyć szczapy z drewna miękkiego np. idealnie nadaje się do tego brzoza.

 

Podpałka do kominka nie gazeta

Do rozpalenia ognia w kominku używaj wyłącznie podpałki. Zamiennie możesz użyć kory z brzozy, lecz nigdy nie gazety, tektury i opakowań! Dlaczego? Gazeta zbyt szybko się spala i jest z papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych z dużą zawartością metali ciężkich np. rtęć!

 

Spalana gazeta wytwarza dużo drobnego popiołu łatwo ulatującego kominem, oraz przez drzwi kominka z chwilą ponownego załadunku.

 

Regulacja powietrza do spalania

Kiedy rozpalasz ogień lub ponownie dołożyłeś drewno do kominka, pamiętaj, aby zawsze otworzyć maksymalnie dopływ powietrza. Chwilowo można także nie domykać całkowicie drzwi wkładu.

 

Jeżeli we wkładzie zamontowywany jest szyber, to nie zapomnij go otworzyć. Krótką droga spalin zapewni należyty ciąg w fazie rozpalania drewna.

 

  • Regulacja powietrza manualna: Nigdy nie wolno zamykać całkowicie dopływu powietrza w trakcie spalania, kiedy widoczny jest ogień, oraz doprowadzać do duszenia ognia! Przy nieodpowiedniej ilości powietrza podczas spalania powstaje również zbyt duża ilość szkodliwego tlenku węgla – CO.
  • Regulacja powietrza automatyczna: Kominek można również doposażyć w optymalizator procesu spalania, który na podstawie temperatury spalin automatyczny reguluję ilość potrzebnego tlenu do procesu spalania.

jak palić w kominku

 

Faza żaru – brak widocznego ognia

W fazie żaru, należy koniecznie ograniczyć dopływ powietrza, aby energia (ciepło) bezpowrotnie nie uciekło do komina.  Wielu użytkowników kominków przedwcześnie dokłada drewno do kominka kiedy jeszcze pali się w nim ogień.

 

W fazie żaru przy ograniczonym dopływie powietrza kawałki węgla drzewnego będą się w komorze dłużej żarzyć i w ten sposób podniesiemy znacząco temperaturę wewnątrz paleniska.

 

Ponowny załadunek drewna

W razie potrzeby, kiedy chcemy cieszyć się dalej romantycznym  ogniem, lub w dom jest jeszcze niewystarczająca temperatura – po fazie żaru, która trwa zazwyczaj 10 do 20 minutach należy dołożyć kolejną porcję drewna, które może być już grubsze.

 

Wysoka temperatura w palenisku i odpowiednia warstwa żaru pozwala niemal natychmiast rozpalić spore polana dębu, buku, lub grabu. Dzieje się tak dlatego, że temperatura żaru bez problemu zainicjuje  samozapłon drewna. Dokładnie mowa  tu o odgazowaniu, które powstaje w wyniku podgrzania drewna.

 

PODSUMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK

  • stosuj wyłącznie drewno rozłupane i suche, minimum 2-3 lata sezonowane pod zadaszeniem
  • drobne szczapy uzyskają szybko temperaturę spalin, które wzmocnią ciąg w przewodzie dymowym.
  • rozpalaj zawsze “od góry” bez dymu!
  • nie ograniczaj dopływu powietrza potrzebnego do spalania, kiedy drewno się jeszcze nie spaliło