Wczytuję dane...
Informacje o produkcie
Gwarancja: 2 lata
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Koszt wysyłki od: 19.00 PLN

Klej do płyt izolacyjnych jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Klej jest używany do sklejenia płyt izolacyjnych. Stosowany jest jako pomoc montażowa przy zamocowaniach mechanicznych. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów, jak i ich kombinacji. Klej nadaje się też do klejenia betonu i gazobetonu, z dodatkowym umocnieniem mechanicznym. Używa się go również do uszczelniania kanałów wentylacyjnych oraz jako pomoc w montażu lekkich izolacji z włókna. Stosuje się go wewnątrz pomieszczeń, w których nie występuje wilgoć.


Właściwości fizykochemiczne:

Stan fizyczny: ciekły 

Forma dostawy: płynna pasta

Barwa: szara

Zapach: prawie bezwonny

Temperatura topnienia: nie dotyczy

Temperatura wrzenia: >100°C

Temperatura zapłonu: nie stosuje się

Temperatura samozapłonu: nie stosuje się

Wybuchowość: nie stosuje się

Granice wybuchowości: nie stosuje się

Właściwości sprzyjające zapaleniu: nie stosuje się

Ciśnienie par: ~ 23 bar

Gęstość (w 20°C): 1,7 kg/dm3 

Rozpuszczalność w wodzie: słaba

Odczyn pH (w 20°C): ~ 12

Test rozpuszczalności: nie stosuje się

Lepkość (w 20°C): lepka

Zawartość rozpuszczalnika: nie stosuje się

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...